Senyor, ens heu dit a l’Evangeli, que, si volem donar molt de fruit, hem de viure estretament units a vós com les sarments estan unides al cep.

Per la intercessió de sant Isidre, el pagès que pregava tothora, feu que també nosaltres ens unim  a vós dedicant un temps a l’oració i, en ella, recordem sempre la gent de pagès, que treballa per oferir-nos a tots l’aliment de cada dia.

Ajudeu-nos a fer possible que la gent del camp pugui treballar, cada dia més, amb unes condicions dignes, aquí i arreu del món, i no es vegin obligats a marxar a la ciutat simplement per a poder subsistir.

Us ho demanem per la intercessió de sant Isidre, que, plenament implicat en les tasques del camp, va aconseguir la santedat i ara comparteix tota la vida amb vós

Recommended Posts