CONSELL PARROQUIAL de l’11/4/24

       La reunió va començar amb una pregària pasqual i, tot seguit, revisant la Setmana Santa, vam considerar que estava molt ben preparada i va ser viscuda des de la fe per tothom.
       Vam repassar també el Calendari Pasqual, amb les benediccions de cada diumenge, que ens han d’aportar la Vida Nova de Jesús Ressuscitat.
       Vam rebre tota la informació de l’excursió de l’1 de Maig i férem el compromís de convidar més personalment a participar-hi.
       El dissabte de Pentecosta convidem especialment tots els col·laboradors de la Parròquia a participar-hi i en acabar podrem gaudir d’una estona de música i compartir el sopar amb els elements que hi porti cadascú.
       El diumenge 9 de juny, a les 18 h., a la Catedral de Sant Feliu, el Sr. Bisbe ordenarà tres diaques, entre ells a Santiago Collantes de la nostra Parròquia. Aquesta ordenació és molt important per a la nostra comunitat i, a més de la pregària, demana una reflexió prèvia que farem amb l’ajut de dos diaques amb les seves esposes els dies 25 i 26 de maig després de la missa.
       Obert ja el termini per al pagament de la renda, convidem a tots els membres de la Parròquia a posar la + tant a favor de l’Església, com de les entitats socials. Posar la + no significa pagar més, sinó que demana a l’Estat que dediqui el 0’7% de la nostra declaració a aquestes finalitats.

Recommended Posts