CONSELL PARROQUIAL del 9/6/22

1 ■ Es va començar amb una pregària per l’Anna Grané, germana del mossèn, que havia mort aquell dilluns. El funeral es celebrarà el dimarts 21 a St. Andreu.
2 ■ Valorant la Pasqua es considerava que havia tingut el relleu que se li volia donar i que totes les celebracions estaven molt ben preparades: la Vetlla, l’excursió de l’1 de maig a Ripoll, la benedicció dels matrimonis i l’acció de gràcies dels qui feien 50 anys de casats, la benedicció de la gent gran i la Unció dels afeblits, el pas a la jubilació i el concert d’orgue de Pentecosta. Podria semblar que hi van participar poques persones, però no podem perdre de vista que la nostra és una comunitat cristiana molt reduïda. La Pasqua ha ajudat a fer comunitat, però ara cal fomentar la relació entre tots, sense estalviar la conversa gratuïta al final de la missa.
3 ■ També es consideraren positives les celebracions de la Primera Comunió i de la Renovació de les Promeses del Baptisme, que feren els infants del curs introductori. La catequesi entra ara en l’etapa post-covid i necessita una reflexió a fons que faran els catequistes.
4 ■ Es parlà també del deteriorament del patrimoni: la nau del c/ Joan Archs necessita una reparació de la teulada i dels baixants de l’aigua; i les estructures de ferro de la part superior del campanar han esquerdat les parets. Demanem la col·laboració generosa de tots (sobretot fent nous subscriptors) i també de l’Ajuntament i de la Generalitat.
5 ■ Cal desvetllat l’interès per la Romeria a Montserrat (sobretot del dissabte 17 de setembre).
6 ■ El Bisbat de Sant Feliu convoca tots els diocesans a la Sagrada Família de Barcelona el 18 de setembre a les 18 h. per celebrar el final de l’etapa diocesana del Sínode. Les inscripcions (gratuïtes, però imprescindibles) es faran durant el juliol.

Recommended Posts