La Solemnitat del Cos i la Sang del Crist.

Es celebra el diumenge després de la Trinitat. És una festa on l’Església Catòlica rendeix un culte solemne d’adoració, gratitud i amor a l’Eucaristia, presència viva de Crist.
  1. Jesús va instituir l’Eucaristia. Reunit amb els seus apòstols a l’Últim Sopar va instituir el sagrament de l’Eucaristia: “Preneu i mengeu; això és el meu cos…” (Mt, 26, 26-28). D’aquesta manera feu partícips del seu sacerdoci els apòstols i els manà que fessin el mateix en memòria seva.
  1. Eucaristia significa “acció de gràcies”. La paraula Eucaristia, derivada del grec (eucharistia), significa “Acció de gràcies” i s’aplica a aquest sagrament perquè el Senyor va donar gràcies al seu Pare quan la va instituir. A més, perquè el Sacrifici de la Missa és el millor mitjà de donar gràcies a Déu pels beneficis que ens concedeix.
  1. Crist es troba de forma íntegra al Sagrament de l’Altar. El Concili de Trento (segle XVI) defineix clarament: “A l’Eucaristia es conté veritablement la Persona Ressuscitada i plena de vida de nostre Senyor Jesucrist”.
  1. Els successors dels apòstols converteixen el pa i el vi en Cos i Sang de Crist. Els bisbes i sacerdots converteixen realment el pa i el vi en el Cos (persona) i la Sang (vida) de Crist durant la Pregària Eucarística.
  1. Cal rebre l’Eucaristia freqüentment. Sobretot els diumenges i festes principals. La comunitat l’ha de portar també als malalts.

 

Recommended Posts