Casa de l’Església

c/ Armenteres 35

SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

 

DILLUNS 13 NOVEMBRE, 21h

LA VIDA CRISTIANA COM A VOCACIÓ A L’AMOR

Mn. Joan Pere Pulido, Delegat de Pastoral Vocacional,
Secretari General i Canceller
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

 

DIMARTS 14 NOVEMBRE, 21h

AMOR i SEXUALITAT DES DE LA REVELACIÓ I LA FE

Glòria Vendrell i Francesc Inarejos, matrimoni
de Sant Boi de Llobregat, Catequistes del Camí
Neocatecumenal, professora de religió d’Institut,
membres de la comissió diocesana per al Sínode.

 

DIMECRES 15 NOVEMBRE, 21h

PROBLEMÀTIQUES ACTUALS ENTORN DE LA SEXUALITAT

Gna. Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor.
Metgessa, membre del consell directiu de la
Pontifícia Acadèmia per a la Vida del Vaticà,
Presidenta de l’Institut Borja de Bioètica,
professora a l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

 

DIJOUS 16 NOVEMBRE, 21h

QUÈ ÉS L’HOME PERQUÈ TE’N

RECORDIS? (Salm 8,5)

La mirada de la Bíblia.
Mn. Joan Ramon Marín. Prevere al Prat de Llobregat,
Professor de Bíblia a l’Ateneu Universitari Sant Pacià
i a d’altres Instituts de Ciències Religioses. Consiliari
Internacional de la Joventut Obrera Cristiana.

Recommended Posts