LA PASQUA DEL MALALT

El Diumenge 6è de Pasqua es celebra la «Pasqua del malalt». L’Església, il·luminada per les paraules de Jesús «Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,36), se sent cridada a estar al costat dels malalts i dels ancians, a no abandonar-los, ni a passar de llarg amb indiferència. Atenent sempre, amb ciència i amor, les necessitats dels que pateixen.
       La situació creada per la pandèmia de la Covid-19 continua provocant algunes morts, moltes pors, molta pobresa i molt esgotament entre els professionals de la salut. No podem considerar que això té poca importància. Acompanyar aquest sofriment també és una prioritat!
        Aquesta Jornada del Malalt ens demana estar al costat dels qui pateixen com un camí de caritat i manifesta la preocupació per l’oblit dels malalts, l’exclusió de les persones amb discapacitat i ens recorda que el gran testimoni de l’amor misericordiós del Pare als malalts és el seu Fill Jesucrist, que molts vegades, segons els Evangelis, es trobava amb persones que patien diverses malalties per tal d’ajudar-les.
       Sovint a la manca de salut s’hi afegeix la manca d’aquella atenció espiritual, que hauria d’oferir als malats i ancians la proximitat de Déu, la seva benedicció, la seva Paraula i els sagraments. Recordem que la proximitat als malalts i la seva atenció pastoral no és només la tasca d’alguns ministres específicament dedicats a això; sinó que visitar els malalts és una invitació que Crist fa a tots els seus deixebles».

Recommended Posts