Isaïes, Joan Baptista, Maria

       Va bé, mirar al voltant, tant a la vida més propera com a la realitat del món, i confrontar-ho amb les crides que rebem a les lectures d’aquests quatre diumenges d’advent. Els tres personatges claus que hi surten són un bon punt de referència per fer llum sobre la nostra realitat i ajudar-nos a viure-la segons Déu.
       El llibre d’Isaïes, després de la pregària del primer diumenge, ens ofereix en el segon el consol de Déu que ens mostra el seu amor, passi el que passi, i ens convida a aplanar-li el camí; i en el tercer, ens insistirà en els destinataris de la Bona Nova de Déu, que són els pobres i els febles.
       Joan Baptista reprèn la crida a preparar el camí del Senyor, i a obrir-nos a l’Evangeli, mentre que amb la seva vida austera ens convida a recordar des de quines actituds és possible trobar el Senyor i des de quines no.
       I finalment, l’últim diumenge, preparant-nos ja immediatament per al Nadal, Maria serà el model definitiu dels qui volem rebre el Senyor: una noia senzilla, profundament creient, amb una gran confiança en les promeses de salvació de Déu, disposada a atendre i respondre a les crides que Déu li fa per complicades que semblin…
       Aquestes actituds han de guiar aquest temps de preparació de la vinguda del Senyor, i han de ser el criteri amb què ens mirem la nostra vida, i la vida que tenim al voltant, i la vida del món…

Recommended Posts